JUDr. Stanislav Sojka, PhD.

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 1 548 pojednávaní a 1 770 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1428 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 139 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 269 – 284. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 50
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 30

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 1,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 50,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 65 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 0 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 107,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1012 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 101 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 134 – 152. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 21 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 50
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 30

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 75 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 70 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 9 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 12,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 637 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 139 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 21
 • Počet potvrdených odvolaní – 11

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 1,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 55 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 64 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 16 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 24,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 135,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 31,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 13 – 14. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 21,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 28.5.2012 – seminár: Prejudiciálna otázka podľa článku 267 zmluvy o fungovaní EÚ v trestnom konaní súdnom (Krajský súd v Košiciach) 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach)
 • 2012 – 28.5.2012 – seminár: Prejudiciálna otázka podľa článku 267 zmluvy o fungovaní EÚ v trestnom konaní súdnom (Krajský súd v Košiciach) 6.12.2012 – odborný seminár sudcov (Krajský súd v Košiciach)

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, pr.marenie výk.úr.rozh.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin nevyplatenia… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin vytržníctva §… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neopráv.vyrob.a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212 ods.2/a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin vydierania §… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vzatie do väzby Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, návrh na zhabanie vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin sprenevera § 213… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin ohroz. pod… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, prečin pytliactva § 310… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neopráv.vyrob.a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.