Mgr. Zuzana Štolcová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 210 pojednávaní a 696 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Iná povaha rozhodnutia, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Iná povaha rozhodnutia, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozhod. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Zuzana Štolcová
  Navrhovateľ – J. N.
  Odporca – F. K.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Zuzana Štolcová
  Navrhovateľ – M. Z.
  Odporca – S. R.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Zuzana Štolcová
  Navrhovateľ – C. R.
  Odporca – O. V.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhod. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Zuzana Štolcová
  Navrhovateľ – X. Q.
  Odporca – K. D.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. r.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Zuzana Štolcová
  Navrhovateľ – V. P.
  Odporca – P. X.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. SP-ú č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Zuzana Štolcová
  Navrhovateľ – U. B.
  Odporca – S. Y.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Zuzana Štolcová
  Navrhovateľ – G. V.
  Odporca – J. C.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. SP č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Zuzana Štolcová
  Navrhovateľ – L. Z.
  Odporca – Y. J.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozhod. č.:… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Zuzana Štolcová
  Navrhovateľ – F. H.
  Odporca – U. A.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretých pohľadávok Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.100 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozhod. č.:… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Zuzana Štolcová
  Navrhovateľ – A. N.
  Odporca – Z. E.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. SP-ú č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Zuzana Štolcová
  Navrhovateľ – N. V.
  Odporca – W. H.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhod. č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Zuzana Štolcová
  Navrhovateľ – Y. L.
  Odporca – Y. C.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, presk. rozh. č.: 551 008 7044 0… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – Mgr. Zuzana Štolcová
  Navrhovateľ – J. T.
  Odporca – N. S.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. FR č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 99.150,13 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.