Mgr. Zuzana Štolcová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 66 pojednávaní a 549 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie, Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené, Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 22,8 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 721,85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 3.999,45 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 92.942,97 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 664,56 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie pohľadávok proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 13.415,95 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.329,58 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že záložné právo trvá… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.