JUDr. Jozef Turza

 1. Active judge at the court Krajský súd Žilina, we register 376 hearings and 424 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Ružomberok, we register 281 hearings and 438 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge did not issue judgements in any agenda dominantly..

The judge worked 699 days in the period and was assigned on average 26 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 23 from 40 possible points and ranked on 304 – 323. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 81% of cases. The average in the same agenda is 66.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 21
 • Number of Affirmed Decisions – 17

An appeal against the judge's judgements is filed in 4.2% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 0.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 282 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 89 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 4 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 4.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 55.3% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

The judge in this period worked 555 days and on average was assigned 82 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Number of appellate judgements – 20
 • Number of confirmed judgements – 16

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – S účinnosťou od 6.2.2013 do 28.2.2013 sudcovi pozastavený nápad z dôvodu dlhodobej PN – Dodatok č. 1 spr. 196/2013 zo dňa 1.2.2013 S účinnosťou od 1.4.2013 do 31.3.2014 sudcovi pozastagený nápad v celom rozsahu z dôvodu jeho dočasného pridelenia na Najvyšší súd SR podľa § 51 ods. 4 písm. b) Z.č. 757/2004 Z.z.– Dodatok č. 3 Spr. 545/2013 zo dňa 3.4.2013
 • 2013 – Dočasné pridelenie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (1.4.2013 – 31.3.2014).
 • 2012 – do 11.4.2012 – § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. (predseda súdu)
 • 2012 – 4.6.2012 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov, 25.4.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vydy návrhu.
 • 2011 – § 35 ods.3 zákona č. 757/2004 Z.z.; 2012 – do 11.4.2012 – § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. (predseda súdu); 2013 – S účinnosťou od 6.2.2013 do 28.2.2013 sudcovi pozastavený nápad z dôvodu dlhodobej PN – Dodatok č. 1 spr. 196/2013 zo dňa 1.2.2013 S účinnosťou od 1.4.2013 do 31.3.2014 sudcovi pozastagený nápad v celom rozsahu z dôvodu jeho dočasného pridelenia na Najvyšší súd SR podľa § 51 ods. 4 písm. b) Z.č. 757/2004 Z.z.– Dodatok č. 3 Spr. 545/2013 zo dňa 3.4.2013
 • 2011 – § 35 ods.3 zákona č. 757/2004 Z.z.
 • 2011 – 3x – školenie; 2012 – 4.6.2012 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov, 25.4.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vydy návrhu.; 2013 – Dočasné pridelenie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (1.4.2013 – 31.3.2014).
 • 2011 – 3x – školenie

Published judgements

 1. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce, Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce…
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.161,18 € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.909,82 € s prísl Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na mal. deti Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, uloženie povinnosti uverejniť… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.737,84 € s prísl. Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.750,- Eur a… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena úpravy styku s mal. Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, urč. neplatnosti dohody o… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.