JUDr. Jozef Turza

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 372 pojednávaní a 376 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Ružomberok, evidujeme 281 pojednávaní a 437 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo..

Sudca v sledovanom období odpracoval 699 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 26 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 304 – 323. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 11 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 21
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 17

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 282 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 89 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 4 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 4,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 55,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 555 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 82 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 80% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 20
 • Počet potvrdených odvolaní – 16

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – S účinnosťou od 6.2.2013 do 28.2.2013 sudcovi pozastavený nápad z dôvodu dlhodobej PN – Dodatok č. 1 spr. 196/2013 zo dňa 1.2.2013 S účinnosťou od 1.4.2013 do 31.3.2014 sudcovi pozastagený nápad v celom rozsahu z dôvodu jeho dočasného pridelenia na Najvyšší súd SR podľa § 51 ods. 4 písm. b) Z.č. 757/2004 Z.z.– Dodatok č. 3 Spr. 545/2013 zo dňa 3.4.2013
 • 2013 – Dočasné pridelenie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (1.4.2013 – 31.3.2014).
 • 2012 – do 11.4.2012 – § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. (predseda súdu)
 • 2012 – 4.6.2012 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov, 25.4.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vydy návrhu.
 • 2011 – § 35 ods.3 zákona č. 757/2004 Z.z.; 2012 – do 11.4.2012 – § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z.z. (predseda súdu); 2013 – S účinnosťou od 6.2.2013 do 28.2.2013 sudcovi pozastavený nápad z dôvodu dlhodobej PN – Dodatok č. 1 spr. 196/2013 zo dňa 1.2.2013 S účinnosťou od 1.4.2013 do 31.3.2014 sudcovi pozastagený nápad v celom rozsahu z dôvodu jeho dočasného pridelenia na Najvyšší súd SR podľa § 51 ods. 4 písm. b) Z.č. 757/2004 Z.z.– Dodatok č. 3 Spr. 545/2013 zo dňa 3.4.2013
 • 2011 – § 35 ods.3 zákona č. 757/2004 Z.z.
 • 2011 – 3x – školenie; 2012 – 4.6.2012 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnických vyhľadávačov, 25.4.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vydy návrhu.; 2013 – Dočasné pridelenie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky (1.4.2013 – 31.3.2014).
 • 2011 – 3x – školenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, urč. neplatnosti dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zruš. a vyporiad. podiel.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie istiny 104.740,38… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 4.683,39 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 4.240,79 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 5.000,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 75 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.