JUDr. Ladislav Vašut

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Považská Bystrica, evidujeme 1 181 pojednávaní a 2 065 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 870 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 42 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 262 – 285. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 492
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 362

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 28,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 191 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 316 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 149 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 47,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 99% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 438 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 251 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 74,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 303
 • Počet potvrdených odvolaní – 226

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 27,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 184 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 247 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 124 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 47,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 112,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 3.10.2013 – Celkrajské školenie sudcov, Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie
 • 2012 – 25.9.–26.9.2012 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni;
 • 2011 – 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni;; 2012 – 25.9.–26.9.2012 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni;; 2013 – 3.10.2013 – Celkrajské školenie sudcov, Inštitút vzdelávania MS SR Omšenie
 • 2011 – 11.–12.10.2011 – Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín, pozícia poslucháča, 2 dni;

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu v… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie manželského výživného Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.