JUDr. Ľubomír Bundzel

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 325 pojednávaní a 1 662 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Trnava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • , .

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • , .

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101903241/2018 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["B", "R"]
  Odporca – ["Z", "S"]
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 101620951/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["D", "Q"]
  Odporca – ["R", "P"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 101621803/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["D", "A"]
  Odporca – ["R", "J"]
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["F", "L"]
  Odporca – ["S", "Y"]
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["E", "T"]
  Odporca – ["Q", "M"]
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["J", "A"]
  Odporca – ["U", "Q"]
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba 320/2016-0004/SOcÚ z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["Q", "D"]
  Odporca – ["T", "L"]
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba 100677559/2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["C", "A"]
  Odporca – ["I", "C"]
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba 20251289/2015 z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["T", "X"]
  Odporca – ["N", "I"]
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, neprávom vyplatený sirotský… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["A", "J"]
  Odporca – ["O", "Y"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 101620792/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["L", "N"]
  Odporca – ["B", "U"]
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 101156525/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["Y", "V"]
  Odporca – ["Q", "J"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neprávom vyplatený sirotský… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["O", "L"]
  Odporca – ["U", "K"]
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 45083/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["X", "V"]
  Odporca – ["K", "Y"]
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Všeobecná správna žaloba o… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["C", "X"]
  Odporca – ["K", "J"]
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrusene kasacnou staznostou… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["P", "X"]
  Odporca – ["E", "M"]
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 101241091/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["P", "F"]
  Odporca – ["S", "C"]
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 101156444/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["V", "N"]
  Odporca – ["D", "U"]
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 101156417/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["S", "W"]
  Odporca – ["N", "V"]
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 101830548/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Ľubomír Bundzel
  Navrhovateľ – ["Y", "L"]
  Odporca – ["F", "V"]
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.