JUDr. Denis Vékony

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 318 hearings and 463 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Trenčín, we register 688 hearings and 765 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 17 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 3.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 605 days and on average was assigned 143 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 83,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 68
 • Number of confirmed judgements – 57

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 215 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 273 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 259 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 58,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 171,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 154 – 163. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 04.–05.03.2013 Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva, 14.–15.03.2013 14.–15.03.2013 Rozšírené kolégium KS v Trenčíne,13.–14.05.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky, 22.–23.04.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 22.–23.05.2013 Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností a spolupráce pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach štátov EÚ, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku, 11.–12.12.2013 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ
 • 2012 – 16.–17.05.2012 Judikatúra a právna argumentácia, 14.–15.06.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 06.11.2012 Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek (2.časť), 2.–13.11.2012 Výklad právnych úkonov a následky ich vád, 21.–23.11.2012 I. Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001); II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II, 17.–18.12.2012 Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi)
 • 2011 – 19. apríla 2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva 02. – 03. júna 2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 10.–11. novembra 2011 – Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy; 2012 – 16.–17.05.2012 Judikatúra a právna argumentácia, 14.–15.06.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 06.11.2012 Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek (2.časť), 2.–13.11.2012 Výklad právnych úkonov a následky ich vád, 21.–23.11.2012 I. Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001); II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II, 17.–18.12.2012 Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi) ; 2013 – 18.–19.02.2013 Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť, 04.–05.03.2013 Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva, 14.–15.03.2013 14.–15.03.2013 Rozšírené kolégium KS v Trenčíne,13.–14.05.2013 Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky, 22.–23.04.2013 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 22.–23.05.2013 Právny styk s cudzinou v kontexte komunitárnych nariadení o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností a spolupráce pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach štátov EÚ, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku, 11.–12.12.2013 Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ
 • 2011 – 19. apríla 2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva 02. – 03. júna 2011 – Aktuálne otázky v ochrane slobody prejavu, zhromažďovania a ochrany osobnosti v judikatúre ESĽP 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 10.–11. novembra 2011 – Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.622,55 EUR s… Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť okamžitého… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zákaz meniť bydlisko malol. +… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 11.813,10 Eur Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 16.597,- € s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie do osobnej… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.