JUDr. Danica Veselovská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 266 pojednávaní a 25 rozhodnutí.
 2. Neaktívna podpredsedníčka na súde Okresný súd Malacky, evidujeme 503 pojednávaní a 588 rozhodnutí.
  Poznámka: sudkyňa Okresného súdu Malacky, ktorá je od 1. marca 2014 do 28. februára 2015 dočasne pridelená na Krajský súd v Bratislave.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 675 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 109 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 55,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 79
 • Počet potvrdených odvolaní – 44

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 126 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 76 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 33 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 37,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 154 – 163. mieste. Za kvalitu získal 7,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2013 – 2 dni školenie – väzby, zaistenie osôb, 2 dni školenie – Problematika dopravných trestných činov, 2 dni školenie –Profesijná etika sudcov a prokurátorov
 • 2011 – Podpredsedníčka súdu; 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2011 – Podpredsedníčka súdu
 • 2011 – Informačno–techn. prostriedky–pátracia činnosť, Rozhodnutia v trestnom konaní, Trestná agenda 4 dni; 2013 – 2 dni školenie – väzby, zaistenie osôb, 2 dni školenie – Problematika dopravných trestných činov, 2 dni školenie –Profesijná etika sudcov a prokurátorov
 • 2011 – Informačno–techn. prostriedky–pátracia činnosť, Rozhodnutia v trestnom konaní, Trestná agenda 4 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba - 221/1,3a Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba § 157 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba § 207/1,3 §… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §212/1,§212/4b Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §149/1,§149/2 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Iné podanie Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Rozhodovanie o obžalobách Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh MS SR na uznanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odvolanie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.