JUDr. Ján Bzdúšek

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 1 966 pojednávaní a 1 974 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Konkurz
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Odporovanie právnym úkonom Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.436,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 54.323 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Martina Balegová a JUDr. Ján Bzdúšek
  Navrhovateľ – M. P.
  Odporca – N. L.
 6. Vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Nitra
  Sudcovia – JUDr. Martina Balegová a JUDr. Ján Bzdúšek
  Navrhovateľ – C. W.
  Odporca – O. X.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, odpore proti zmluve o predaji… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť uznesení valného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 4.315,21 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 3.465,75 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.