Mgr. Anna Holeščáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Čadca, evidujeme 1 891 pojednávaní a 1 995 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 432 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 33 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 11.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 618 – 622. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 7 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 93
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 55

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 581,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 338 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 207 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 61,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 131,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. detí do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie náhrady za… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.028,78 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.496,83 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie prísp. na výživu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie druhého manžela z… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, absolútnu neplatnosť závetu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Čadca
  Sudca – Mgr. Anna Holeščáková
  Obžalovaný – T. A.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie mal. detí do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného na malol.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie vlastnického… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 97,79 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.