JUDr. Ingrid Doležajová

 1. Aktívna podpredseda na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 3 pojednávania a 717 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Darovacia zmluva
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Iné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.739,31 eur a trov… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 122,00 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.