JUDr. Ingrid Doležajová

 1. Aktívna podpredseda na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 45 pojednávaní a 754 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia, Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Schválenie právneho úkonu
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Ochrana práv spotrebiteľa a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 19.664,60 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 10.000 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 844,20 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.135,47 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, ŽALOBA na zaplatenie 2.700,06… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.