JUDr. Marek Dudík

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 299 pojednávaní a 143 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce, Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 361/2017 - § 158, §… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 357/18 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 324/16 - § 213… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 679/18 - § 156 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 53/2018 - § 221… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 357/18 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 268/20 - § 216 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 113/19 - § 172… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.