JUDr. Oľga Kováčová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 3 218 pojednávaní a 4 125 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 106 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 7 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 888 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 27 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 478 – 505. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 44% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 134
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 59

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 228 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 188 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 146 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 77,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 244,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 463 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 42 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 13.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 663 – 667. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 13.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 39,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 33
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 13

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 2,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 364 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 823 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 332 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 40,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 42 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 640 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1810 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudkyňa sa nezúčastnila žiadnych vzdelávaích aktivít.
 • 2013 – Sudkyňa sa nezúčastnila žiadnych vzdelávaích aktivít.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, VŠEOBECNÁ SPRÁVNA ŽALOBA o… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Správna žaloba podľa… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že žalovaný nie je… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Všeobecná správna žaloba… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, preskúmanie zákonnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o preskúmanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.