Mgr. Michal Novotný

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 1 824 pojednávaní a 1 478 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 2 rokmi.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR-zaplatenie istiny 1.824 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 854 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR-zaplatenie istiny 1.182,87 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 40 000 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 9.304,01 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 12.659,24 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie istiny 7.799,39 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 1161,07 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie istiny 3289,20 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 15.600 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, nahradenie prejavu vôle s uzavretím… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 103,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 13472,03 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 4497,36 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 4711,59 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 25.715,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR-zaplatenie istiny 2.903,95 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.