Mgr. Michal Novotný

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 1 647 pojednávaní a 1 317 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 2 rokmi.

Indikátory

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR-zaplatenie istiny 11.822 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vrátenie sumy 22.500 € s prísl.+NO Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10.000 € Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, EPR - o zaplatenie 25.500 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR-zaplatenie istiny 6.668,08 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 1930,41 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 15.600 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 4165,83 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 1121,52 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 532,80 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 10 543,83 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť zmluvy a zapl. 1.283,05 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 181,96 € Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie istiny 3519,36 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 103,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 838,42 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.