JUDr. Péter Nagy

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 737 pojednávaní a 336 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 3408 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 899,08 €… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 4752 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 1429,92… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie povinnosti zdržať sa… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie účasti spoločníka v… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 2.295 €… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 2.520 €… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 70,70 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 621,18… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 574,95… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 850,22… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 118,99… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR-zaplatenie istiny 2.440,19 €… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.