JUDr. Andrea Gindlová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 3 547 pojednávaní a 3 357 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1505 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 61 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 234
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 178

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 249,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 218 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 159 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 72,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 152,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1082 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 51 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 390 – 416. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 10.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 124
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 94

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 364 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 542 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 101 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 18,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 72,9% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 651 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 107 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 74,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 71
 • Počet potvrdených odvolaní – 53

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 226 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 120 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 18 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 13,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 74,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 110 – 118. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár "Väzba, zaistenie osôb a majetkuv trestnom konaní" – 2 dni (27. 2. 2013 – 28. 2. 2013). Seminár "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)" – 1 deň (9. 10. 2013). Seminár "Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ" – 2 dni (11. 12. 2013 – 12. 12. 2013).
 • 2012 – Seminár "Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení. Súhrnný trest, úhrnný trest a spoločný trest" – 2 dni (24. 09. 2012, 25. 09. 2012).
 • 2011 – Školenia: 11.10.2011 – 12.10.2011 – školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku Grémia a kolégia: 11.01.2011, 13:09.2011 ; 2012 – Seminár "Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení. Súhrnný trest, úhrnný trest a spoločný trest" – 2 dni (24. 09. 2012, 25. 09. 2012).; 2013 – Seminár "Väzba, zaistenie osôb a majetkuv trestnom konaní" – 2 dni (27. 2. 2013 – 28. 2. 2013). Seminár "Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)" – 1 deň (9. 10. 2013). Seminár "Princípy vnútroštátnej aplikácie práva EÚ" – 2 dni (11. 12. 2013 – 12. 12. 2013).
 • 2011 – Školenia: 11.10.2011 – 12.10.2011 – školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občianskoprávneho a obchodného úseku Grémia a kolégia: 11.01.2011, 13:09.2011

Vynesené rozhodnutia

 1. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3600 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1 050 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Týmto žalobca podáva… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesenia… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody na zdraví Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 185,58 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 350,62 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, NO - zverenie mal. do dočasnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.