JUDr. Michaela Králová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 528 pojednávaní a 574 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 828 pojednávaní a 714 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 13 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 834 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 35 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 12.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 677 – 688. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 143
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 96

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 612 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 545 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 0 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 37,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 621 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 138 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 99
 • Počet potvrdených odvolaní – 65

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 0 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 0 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 62% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – seminár – 16.–17.05.2013
 • 2012 – seminár – 21.–22.06.2012; 2013 – seminár – 16.–17.05.2013
 • 2012 – seminár – 21.–22.06.2012

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Pracovné právo
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena zverenia Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, NO -obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 100 000 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o ochranu vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 272,16 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, ÚVRPaP Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, ÚVRPaP Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR pre 2 500,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.