JUDr. Branislav Král

 1. Aktívny sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, evidujeme 3 pojednávania a 17 rozhodnutí.
 2. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 121 rozhodnutí.
 3. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 419 pojednávaní a 524 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 13 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 585 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 121 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 127
 • Počet potvrdených odvolaní – 93

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 20,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1021 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 386 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 283 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 59% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 59% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 10 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 711 – 713. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 2,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2012 – Seminár – 2 dni
 • 2011 – seminár – 2; 2012 – Seminár – 2 dni; 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2011 – seminár – 2

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 8 040,77 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Cerere de chcemare in judecata Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 25 982,58 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 256,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 700,37 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 3 536,13 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 44,84 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.