JUDr. Pavol Laczo

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 556 pojednávaní a 1 856 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrusene kasacnou staznostou… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – F. W.
  Odporca – H. S.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 170.610,- Kč s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 100482342/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – O. I.
  Odporca – M. Q.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba OU-TT-OOP5-2019/008072… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – D. V.
  Odporca – B. C.
 5. Vyhlásenie rozsudku, žaloba 102216183/2019 zo dňa 23.9.2019 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – K. W.
  Odporca – H. U.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba ZS 204/00005/2019/R zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – K. I.
  Odporca – E. G.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. Z 440/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – S. N.
  Odporca – C. Y.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.884,15 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 102313363/2019 (august… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – D. F.
  Odporca – O. B.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.PPZ-B-2019/059942-002… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – R. J.
  Odporca – B. E.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. KaBA 16784/2019, ČRZ… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – Q. U.
  Odporca – N. X.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 102313450/2019 (júl… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – M. D.
  Odporca – G. D.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba 102181729/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – E. I.
  Odporca – L. H.
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 101825229/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Anita Filová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – V. L.
  Odporca – C. Q.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.884,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 42.900,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.054,49 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.