JUDr. Pavol Laczo

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 1 872 pojednávaní a 2 041 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 27 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100461922/2021 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Peter Duman a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – L. X.
  Odporca – R. Q.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100463156/2021 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Peter Duman a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – M. T.
  Odporca – Q. B.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 100462113/2021 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Róbert Foltán a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – J. D.
  Odporca – D. M.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba 100858143/2021 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Peter Duman a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – A. D.
  Odporca – R. J.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Peter Duman a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – W. Q.
  Odporca – L. B.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. Z-1348/2021 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Peter Duman a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – V. O.
  Odporca – Y. U.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 100462251/2021 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Peter Duman a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – Z. Y.
  Odporca – S. G.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 100463298/2021 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Peter Duman a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – K. N.
  Odporca – V. K.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba 100463209/2021 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Peter Duman a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – Q. S.
  Odporca – O. I.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, Mgr. Monika Kadlicová a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – O. Y.
  Odporca – A. U.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 71.215,65 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrusene kasacnou staznostou… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – U. J.
  Odporca – H. J.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 22188-2/2021-BA zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – G. A.
  Odporca – A. U.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba invalidný dôchodok zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – V. M.
  Odporca – I. Y.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.032,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, dovolaní - o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, dovolaní - o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101411792/2021 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Peter Duman a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – J. F.
  Odporca – X. V.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 348434/2021 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudcovia – JUDr. Ľubomír Bundzel, JUDr. Peter Duman a JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – G. M.
  Odporca – E. V.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 7730-4/2021-BA zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Pavol Laczo
  Navrhovateľ – R. G.
  Odporca – T. X.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.