JUDr. Milan Majerník

 1. Aktívny podpredseda na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 834 pojednávaní a 900 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Incidenčné spory
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie pohľadávky proti… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylučovacia žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie presného priebehu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie hnuteľnej veci Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.360,23 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.030,78 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.