JUDr. Milan Majerník

 1. Aktívny podpredseda na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 871 pojednávaní a 922 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Incidenčné spory
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 17594,31 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4606.78 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neprijateľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 1.000,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti uznesenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.