JUDr. Igor Malý

 1. Active chairman at the court Okresný súd Trnava, we register 3,189 hearings and 2,790 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 18 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

 • Hlavný štátny radca JUDr. Dominika Dziaková, Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

 • Hlavný štátny radca JUDr. Dominika Malá, Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

 • Radca Mgr. Dominika Malá, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

 • Radca Mgr. Dominika Malá, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 3

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1497 days in the period and was assigned on average 38 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 224 – 243. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 248
 • Number of Affirmed Decisions – 176

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.9% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 334 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 140 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 97 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 69.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 206.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 3

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1077 days in the period and was assigned on average 39 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 214 – 237. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.4% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 203
 • Number of Affirmed Decisions – 149

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.6% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 253 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 496 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 132 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 26.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 94.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 653 days and on average was assigned 171 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 80
 • Number of confirmed judgements – 52

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 235 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 360 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 108 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 25,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 92,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 253 – 268. mieste. Za kvalitu získal 8 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 13.–14.5.2013 –2 dni –Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky –poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2012 – 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5. –3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč; 2012 – 23.–25.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč; 2013 – 13.–14.5.2013 –2 dni –Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky –poslucháč 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT – poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5. –3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Published judgements

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Spätvzatie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie zaniknutého BSM Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PO - určenie právnej… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 150… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 16.900,- € s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada za bolesť, sťaženie… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PR o zaplatenie… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, výkon rozhodnutia Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného pre plnoleté… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, PO - určenie právnej… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PR o zaplatenie 365,11… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie zaniknutého BSM Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 150… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.