JUDr. Ing. Miroslav Manďák

 1. Active judge at the court Krajský súd Trenčín, we register 1,167 hearings and 1,525 judgements.
  Note: .
 1. The judge has been nominated to function for about 16 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2012.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 409 days and on average was assigned 206 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 35
 • Number of confirmed judgements – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – 16.–17.01.2012 Spotrebiteľské zmluvy v praxi, 16.–17.05.2012 Judikatúra a právna argumentácia, 14.–15.06.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 18.–19.06.2012 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 06.11.2012 Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek (2.časť), 21.–23.11.2012 I. Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001); II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II
 • 2011 – 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 10.–11. novembra 2011 – Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy; 2012 – 16.–17.01.2012 Spotrebiteľské zmluvy v praxi, 16.–17.05.2012 Judikatúra a právna argumentácia, 14.–15.06.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 18.–19.06.2012 Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 06.11.2012 Najnovšia judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek (2.časť), 21.–23.11.2012 I. Určenie medzinárodne príslušného súdu podľa nariadenia Brusel I (44/2001); II. Určenie rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky podľa nariadenia Rím I a Rím II
 • 2011 – 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 10.–11. novembra 2011 – Premlčanie, preklúzia v občianskom práve, aplikačné problémy

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Dôchodky
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 100146339/2020 z 14.1.2020 Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 102294501/2019 zo 4.10.2019 Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.a postupu žalovaného… Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, PO/BEZ/2019/5152 O-448/2019 z… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 114-330/2017 z 14.2.2017 Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 100387079/2020z 7.3.2020 Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 100376181/2020 z 6.2.2020 Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 1968/03/2019 z 13.11.2019 Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 100182522/2020 z 16.1.2020 Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č.:… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, OP/3730/2019/54540/AO2-5/OubF… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:NZ 920/00002/2018/R zo dňa… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trenčín
  Judge – JUDr. Ing. Miroslav Manďák
  Proposer – E. Y.
  Opponent – Y. D.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, všeobecná správna žaloba Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, OU-TN-OOP1-2020/020242-002 z… Hearing was held on

  Court – Krajský súd Trenčín
  Judge – JUDr. Ing. Miroslav Manďák
  Proposer – Z. B.
  Opponent – V. Z.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PO/BEZ/2017/5398,O-74/2020 z… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, OÚ-TN-OVBP2-2019/006719-2Br z… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, OU-TN-OOP3-2020/007768-003 z… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, OU-TT-OOP-2018/001602 Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.101994366/2020 z 16.12.2020 Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 34/2019 z 31.7.2019 Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.