Mgr. Anna Miháliková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 464 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 1 160 pojednávaní a 738 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 16 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 676 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 56
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 44

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 450,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 153 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 108 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 70,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 238,5% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obzvl. závažný zločin… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádeže § 212… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 21 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 157/1,2a)… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, rozhodnutie o väzbe Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 207 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin podľa § 276 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 157 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin usmrtenia - § 149… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 852,43 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 348 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 326 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, uznanie a výkon cudzieho… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, ochranu práv spoluvlastníka Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokrač. zločin podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 289/1 TZ Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 149 ods. 4… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin podľa § 289 ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, OZ zločin podľa § 172… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.