JUDr. Jana Novotná

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 387 pojednávaní a 1 696 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069423/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069116/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069102/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069341/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069157/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069002/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069225/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069253/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069296/2018 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 102069495/2018 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 100597024/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 87724/2019 a č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100598188/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100597775/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100598680/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100597024/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100597968/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100598437/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100597240/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Ozn. č. 102608349/2018, Rozh.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.