JUDr. Jana Novotná

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 262 pojednávaní a 1 517 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 1652/2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – A. S.
  Odporca – E. P.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o začatie konania Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – N. Z.
  Odporca – W. H.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. ROEP C-57/2008 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – O. D.
  Odporca – H. L.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – R. A.
  Odporca – E. L.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – U. Y.
  Odporca – H. W.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, odvolanie - V 68/2015 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – I. U.
  Odporca – D. Y.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. ROEP C-57/2008 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – R. Z.
  Odporca – C. R.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, V 695/2016 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – Q. V.
  Odporca – K. T.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, odvolanie č. 4023/2016-KaZA Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – V. Z.
  Odporca – R. N.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, odvolanie - V 1239/2015 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – D. T.
  Odporca – X. K.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.