JUDr. Jana Novotná

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 570 pojednávaní a 1 844 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101881127/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101646062/2019 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 101660992/2019 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. SK/0603/99/2018 Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 101571068/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101897150/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. ODS/DK 4/2013 Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. Xo 10/2019 (-3/Pi) Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 101107858/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100962192/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. 28154/2018/SV/80452 Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101947404/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100969642/2019 Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.