JUDr. Jana Novotná

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 855 pojednávaní a 2 010 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Nezákonný zásah orgánu verejnej správy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. SPOU-PO-PK-15/2020 Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 0323592102019 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Alena Antalová a JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – I. E.
  Odporca – P. Q.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Alena Antalová a JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – V. W.
  Odporca – W. E.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č. 7060107505 0 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudcovia – JUDr. Alena Antalová a JUDr. Jana Novotná
  Navrhovateľ – D. L.
  Odporca – C. X.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, S p r á v n a ž a l o b a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, žaloba č. OU-BB-OVBP2-2018/008452-2SA Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba č.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.