JUDr. Hedviga Pikalíková

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, we register 1,462 hearings and 1,626 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 24 years, 4 - ročný mandát.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 995 days in the period and was assigned on average 42 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 238 – 261. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 81.7% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 164
 • Number of Affirmed Decisions – 134

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 1.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 392 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 616 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 262 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 42.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 102.7% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 601 days and on average was assigned 187 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 78,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 90
 • Number of confirmed judgements – 71

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 322 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 358 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 60 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 15,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 84,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 154 – 163. mieste. Za kvalitu získal 11,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Semináre – školenia : 5 seminárov – 9 dní : Majetkové, vecné a pozemkové práva 24.–25.1.2013; Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva 4.–5.3.2013; Určovacie žaloby 11.4.2013; Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 22.–23.4.2013, Celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013.
 • 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 3 dni : Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty (05.12.2012); Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov (09.–10.02.2012).
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 3 semináre, t.j. 4 dni: Vysporiadanie podielové a bezpodielového vlastníctva (19.4.2011), Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi (7.–8.9.2011), Aktuálne otázky rodinného práva (21.11.2011), Rozšírené občianskoprávne kolégium KS TN (13.–14.4.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011); 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 3 dni : Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty (05.12.2012); Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov (09.–10.02.2012). ; 2013 – Semináre – školenia : 5 seminárov – 9 dní : Majetkové, vecné a pozemkové práva 24.–25.1.2013; Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civilného práva 4.–5.3.2013; Určovacie žaloby 11.4.2013; Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností 22.–23.4.2013, Celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013.
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 3 semináre, t.j. 4 dni: Vysporiadanie podielové a bezpodielového vlastníctva (19.4.2011), Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi (7.–8.9.2011), Aktuálne otázky rodinného práva (21.11.2011), Rozšírené občianskoprávne kolégium KS TN (13.–14.4.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011)

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 2. Opravné uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie Judgement was issued on

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Opravné uznesenie Judgement was issued on

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Opravné uznesenie Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 563,13 EUR s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na povolenie uzavrieť… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.248,46 EUR s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.836,81 EUR s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 840,84 EUR s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.