SSPK 1T/5/2021 ,
Trestné právo – Poriadok vo verejných veciach Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.