Court type
Date
Number of pages

Results

 1. Rozsudok – Nájom a podnájom nebytových priestorov Judgement was issued on

 2. Uznesenie Judgement was issued on

 3. Rozsudok Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok Judgement was issued on

 7. Rozsudok Judgement was issued on

 8. Rozsudok Judgement was issued on

 9. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 11. Rozhodnutie Judgement was issued on

 12. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 13. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 14. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 15. Rozsudok Judgement was issued on

 16. Uznesenie Judgement was issued on

 17. Rozsudok Judgement was issued on

 18. Rozsudok Judgement was issued on

 19. Uznesenie Judgement was issued on

 20. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

1 – 20 of total 339 results (1,043 ms)