JUDr. Mária Prikrylová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 1 321 pojednávaní a 2 519 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Incidenčné spory
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.625,25 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.625,25 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zistenie právneho dôvodu a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie právneho dôvodu a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.092,55 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodné obohatenie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmlúv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 1.100,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz o 5.000,- EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 12.000,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie právenho dôvodu a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.