Mgr. Jana Diškanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 1 418 pojednávaní a 1 560 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1034 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 86 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 134 – 152. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 171
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 113

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 108 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 97 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 41 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 42,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 116,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 628 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 181 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 66,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 102
 • Počet potvrdených odvolaní – 68

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 124 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 142 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 22 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 15,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 124 – 135. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Najlepší záujem dieťaťa vo výkone sociálnoprávnej ochrany,12.13.04.2012,UPSVaR Horná Krúpa pri Trnave, 6.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P,25.–26.10.2012,Omšenie
 • 2011 – 28.03.2011 – Občianskoprávne grémium, 05.12.2011 – Občianskoprávne grémium, október 2011 – vystúpenie v televízii SR o rodinných súdoch; 2012 – Najlepší záujem dieťaťa vo výkone sociálnoprávnej ochrany,12.13.04.2012,UPSVaR Horná Krúpa pri Trnave, 6.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P,25.–26.10.2012,Omšenie
 • 2011 – 28.03.2011 – Občianskoprávne grémium, 05.12.2011 – Občianskoprávne grémium, október 2011 – vystúpenie v televízii SR o rodinných súdoch

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, udelenie súhlasu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PO+ úpravu práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.