Mgr. Radoslava Strhárska

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 421 pojednávaní a 641 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 13 748,47,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o určenie popretej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Spory vyvolané konkurzom Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 50086,87 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2539,13 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o uplatnenie práva na vylúčenie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 57 500 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 600,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2539,13 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie poradia,výšky… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 27.615,23 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 2666 Eur s príal. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10.772,69 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4 938,05,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 2760,78 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 3 016,86,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.