Mgr. Radoslava Strhárska

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 403 pojednávaní a 641 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie poradia,výšky… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 27.615,23 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 2666 Eur s príal. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10.772,69 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 2760,78 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2539,13 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 11 819,64,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vylúčenie veci z… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 57 500 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 25 238,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 27.615,23 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie poradia,výšky… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 000,00,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie majetku zo súpisu Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.