Mgr. Radoslava Strhárska

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 638 pojednávaní a 969 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 77 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zdržanie nekalosúťažného… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5415 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 20194,02 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody - 1,278.82,-… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 900, -- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 12615,61 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3170 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, 45.795,13 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 104006,18 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5518,1 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 557 537,40 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 900, -- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o neúčinnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zdržanie sa nekalej súťaže Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3170 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 104006,18 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5415 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.