JUDr. Ľubica Adamčíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 3 663 pojednávaní a 2 237 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 25 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 6
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1305 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 25 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 14.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 575 – 580. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 10 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 56,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 156
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 88

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 375,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 462 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 212 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 45,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 100,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 920 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 23 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 507 – 524. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 45% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 109
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 49

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 210 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 453 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 167 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 36,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 111,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 517 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 201 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 35,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 51
 • Počet potvrdených odvolaní – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 183 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 337 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 131 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 33,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 535 – 544. mieste. Za kvalitu získal 3,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč
 • 2013 – 17.12.2013 – "Práca s aplikáciou APD" – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie že nehnuteľnosť patrí… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zriadenie vecného bremena v… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 937,82 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, odtránenie neoprávnenej a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 25.927,90 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, uplatnenie nároku z… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.