JUDr. Božena Husárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 951 pojednávaní a 1 202 rozhodnutí.
  Poznámka: .
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Kúpna zmluva
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.127,30 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.897,18 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, odporovateľnosti právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 12.480,40 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 58.223,75 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 11.141,10 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zamietnutní návrhu žalovaného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 26.544,85 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, dopĺňací rozsudok - vzájomná… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie zhodnotenia… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.