JUDr. Anna Ilčinová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 519 pojednávaní a 679 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 285,50 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.608,80,-Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 876,19 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 189.945,84 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o ochranu osobnosti a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.243,16 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.391,49 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.875,36 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.