JUDr. Anna Ilčinová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 688 pojednávaní a 816 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.419,27 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 6.568,59 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.600,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.745,91 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti odst.od… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 11.259,26 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o neplatnosť výpovede z nájmu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 421,69 €| s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu školdy z ublíženia… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu za užívanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 474 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 523,25 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.