JUDr. Viera Zoľáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 326 pojednávaní a 1 411 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmenky
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zodpovednosť za vady predanej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.568,81 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.568,81 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 13.831,55 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, neúčinnosť právnych úkonov Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie nemajetkovej ujmy… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 14 500,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3 422,42 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 6.263,0 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.