JUDr. Viera Zoľáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 201 pojednávaní a 1 283 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.Co 2/2015/Lu zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Viera Zoľáková
  Navrhovateľ – Dr. Peter Coreth
  Odporca – Okresný úrad Prešov, odbor opr. prostriedkov
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrhu na povolenie obnovy… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Viera Zoľáková
  Navrhovateľ – Stanislav Homišan
  Odporca – SR, Ministerstvo spravodlivosti SR
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.zák.rozh.č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Viera Zoľáková
  Navrhovateľ – Ing. Ľubomír Girašek
  Odporca – Centrum právnej pomoci
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.OPS/BEZ/2016/2600 O-9/2016 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Viera Zoľáková
  Navrhovateľ – GMTservis spol. s.r.o.
  Odporca – Národný inšpektorát práce Košice
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 11.000.- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.770,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.907,40 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl.primer.finanč.zaďosťučin.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 404,61 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 744,99 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.186,93 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 218,86 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie porušenia základných… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 67,00 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4 877,55 Eur Eur… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 235,07 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 29.360,69 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 28.714,08 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.