JUDr. Viera Zoľáková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 228 pojednávaní a 1 282 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.Co 2/2015/Lu zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Viera Zoľáková
  Navrhovateľ – C. V.
  Odporca – G. S.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 18.000,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 40.614,53 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na obnovu konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6 512,59 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 18.000,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 224.822,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 40.614,53 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie poradia… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie právneho dôvodu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.