JUDr. Miroslav Jamrich

 1. Aktívny podpredseda na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 717 pojednávaní a 1 497 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3,43 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh otca na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že zmluva o úvere je bezúročná… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 611,52 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.512,58 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.996,- € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.190,75 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody na zdraví a i. - dopl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, odstránenie murovaného plota Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.413,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.397,21 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na mal. dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.000,- eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť skončenia pracovného pomeru… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.