JUDr. Miroslav Jamrich

 1. Aktívny podpredseda na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 852 pojednávaní a 1 350 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ústavná starostlivosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 500,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie z užívania domu v… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného pre mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.846,90 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.800,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.285,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že vec nepatrí do… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 812,16 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.331,31 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že spoluvlast.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 466,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.896,49 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.693,84 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 30.755,89 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava rodič. práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a iné Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.