JUDr. Miroslav Jamrich

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 916 pojednávaní a 1 480 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného na mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 676,00 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 13 255,11 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 238,38 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 69,49 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, úplné vylúčenie z užívania… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 440 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, odstránenie neoprávnenej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.