JUDr. Miroslav Jamrich

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 335 pojednávaní a 1 193 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Rozvod
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrhy otca na nariadenie NO z 30.11.2016… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10.519,18,- Eur s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, urč.,že žalovaný nie je spoluvlast.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh otca na zmenu osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 9.860,- € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti rozhodnutia schôdze… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôv.obohatenia v sume 67,20 €… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.