JUDr. Miroslav Jamrich

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 371 pojednávaní a 1 238 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátori za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úpravu výkonu rodič.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu práv a povinností rodičov k mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie zmenkovej sumy 355,12 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 750,- eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.184,26 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie nemajetkovej ujmy vo výške… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného na mal. deti Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 199,58 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úprava rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.720,- eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dohôd o zrážkach zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie podiel.spoluvlastníctva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie otcovstva a úpravu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody (medzitýmny R) Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dohody o zrážkach zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu otca na zníženie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zdržanie sa konania Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.