JUDr. Branislav Král

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 102 hearings and 142 judgements.
 2. Inactive judge at the court Najvyšší súd Slovenskej republiky, we register 3 hearings and 21 judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Bratislava I, we register 419 hearings and 524 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 13 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 2 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 585 days and on average was assigned 121 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 127
 • Number of confirmed judgements – 93

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 20,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1021 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 386 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 283 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 59% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 59% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 10 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 711 – 713. mieste. Za kvalitu získal 7,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 2,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2012 – Seminár – 2 dni
 • 2011 – seminár – 2; 2012 – Seminár – 2 dni; 2013 – Seminár – 2 dni
 • 2011 – seminár – 2

Published judgements

 1. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 4. Opravné uznesenie
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody spôsobenej… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva a… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 1.154,92 €… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 581,02 eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, námietka zaujatosti Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody spôsobenú… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.524,73 € s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.524,73 € s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 32,82 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.