Mgr. Fedor Benka

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 398 pojednávaní a 1 670 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vydržanie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Pracovné právo
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.453,30 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie priebehu hranice medzi… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie primeraného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vzájomnej žalobe žalovaných o… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.804,59 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmenu úpravy práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť zmluvy a neplatnosť… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 12.570,94 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.