Mgr. Fedor Benka

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 90 pojednávaní a 1 445 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplateniie náhrady škody… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod a úpravu práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 32.401,08 € s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.528,56 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 483,71 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydržanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 396 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.840,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.