JUDr. Oľga Mičietová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 172 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 2. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 2 572 pojednávaní a 1 970 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 17 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1494 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 389 – 410. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 63,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 171
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 109

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 464,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 275 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 216 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 78,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 308,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1073 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 132
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 78

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 261 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 544 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 148 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 27,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 94,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 652 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 120 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 93
 • Počet potvrdených odvolaní – 50

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 440 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 322 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 199 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 51,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 659 – 662. mieste. Za kvalitu získal 4,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Školenie – 1 deň
 • 2011 – Školenie – 5 dní; 2012 – Školenie – 1 deň
 • 2011 – Školenie – 5 dní

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyslovenie neplat. darovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 4.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že úver je bezúročný… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.855,89 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada nevyhnutných nákladov Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.750,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu oprávneného dediča Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti závetu Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.