OSBA5 20P/131/2018 – KSBA 11CoP/291/2019 ,
Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.