OSPE 1T/52/2019 – KSTN 2To/165/2019 ,
Trestné právo – Život a zdravie Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.