Results

 1. MSBA2 15C/61/2010 – KSBA 4Co/192/2011
  Občianske právo – Pracovné právo
  Public judicial proceeding lasted since until

 2. KSKE 15CoE/283/2012 – OSRV 4Er/336/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 3. OSRV 12Er/309/2006 – KSKE 15CoE/94/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 3 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Rožňava
  Judge – JUDr. Milan Konček
 4. OSRV 8C/98/2012 – KSKE 2Co/321/2012
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Košice and Okresný súd Rožňava
  Judges – JUDr. Jarmila Dušáková and JUDr. Oto Jurčo
 5. KSTN 2CoE/311/2012 – OSPD 9Er/893/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 6. OSSL 5C/34/2012 – KSPO 2Co/9/2013
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 7. OSPO 27P/124/2013 – OSBJ 4Ps/6/2013
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasts since

 8. OSLM 7P/172/2012 – KSZA 10CoP/11/2013
  Rodinné právo – Starostlivosť o maloletých
  Public judicial proceeding lasts since

 9. KSBA 2Cob/123/2013 – MSBA1 35Cb/243/2012 Public judicial proceeding lasts since

 10. MSKE 38C/164/2010 – KSKE 4Co/243/2011
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 11. KSBB 16CoE/160/2012 – OSBR 5Er/197/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 12. OSLM 7Er/805/2009 – KSZA 1CoE/13/2013
  Rodinné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 13. KSTN 4CoE/181/2012 – OSBN 5Er/779/2011
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

 14. OSSI 1C/106/2010 – KSTT 10Co/342/2010
  Rodinné právo – Rozvod
  Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Trnava and Okresný súd Skalica
  Judges – Mgr. Jarmila Bíliková and Mgr. Dušan Čimo
 15. OSRA 6C/68/2012 – KSBB 17Co/42/2013
  Občianske právo – Zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 16. OSBR 6C/170/2008 – KSBB 13Co/301/2011 Public judicial proceeding lasted since until

  Registering no hearings and 2 judgements.
  Courts – Krajský súd Banská Bystrica and Okresný súd Brezno
  Judges – JUDr. Tibor Gál and Štefan Huljak
 17. OSBA5 16C/31/2009 – KSBA 7Co/343/2010
  Občianske právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 18. OSVK 9Ro/52/2013 – KSBB 13Co/152/2013
  Občianske právo – Spotrebiteľské zmluvy
  Public judicial proceeding lasted since until

 19. OSRV 4Cb/17/2012 – KSKE 4Cob/26/2013
  Obchodné právo – Ostatné
  Public judicial proceeding lasted since until

 20. KSTN 3CoE/286/2012 – OSNM 11Er/528/2012
  Občianske právo – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Public judicial proceeding lasted since until

1 – 20 of total 123,593 results (265 ms)