Legislation subarea
Date
Number of pages

Results

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Platobný rozkaz Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Dôchodky
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 11. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 12. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 13. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 14. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 15. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 16. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 17. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 18. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 19. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 20. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

1 – 20 of total 34,795 results (1,681 ms)