JUDr. Anna Plichtíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Čadca, evidujeme 2 890 pojednávaní a 3 394 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1487 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 50 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 411 – 435. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 544
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 322

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 17,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 310,8 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 212 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 90 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 42,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 154,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1080 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 46 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 344
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 214

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 14% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 343 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 599 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 315 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 52,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 115,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 644 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 215 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 42,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 152
 • Počet potvrdených odvolaní – 64

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 261 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 410 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 255 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 12,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 682 – 687. mieste. Za kvalitu získal 1,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – 1 deň
 • 2011 – 1 deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 64,30 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6210,43 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva a prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 720,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 5.000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4.417,96 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 232,12 EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2070.68 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyplatenie podielu z dedičstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.