JUDr. Sidónia Sládečková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 122 pojednávaní a 1 098 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 17 795,89 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie nehnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vyhlásenie verejnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 31. 219,85 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.500,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, opravné uznesenie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.