JUDr. Sidónia Sládečková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 86 pojednávaní a 1 040 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 2.001,96 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 11.100,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhoch rodičov na zmenu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, výživné navrhovateľovi Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.659,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.387,65 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie priebehu hranice… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.