JUDr. Sidónia Sládečková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 69 pojednávaní a 1 024 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 1.572,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, dopĺnujúci rozsudok Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 768,33 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody spôsobenej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.606,78 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie rozhodnutia vo veci… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.