JUDr. Oliver Kolenčík

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 192 pojednávaní a 6 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 819 pojednávaní a 871 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 7 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 850 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 35 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 368. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 63,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 36
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 23

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 302 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 139 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 45 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 32,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 148,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 46 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 17 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – /
 • 2013 – /
 • 2013 – /
 • 2013 – /

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie nehnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 715,96 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 21.547 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o nahradenie prejavu vôle a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 457,93 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Uloženie povinnosti zdržať sa… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.