JUDr. Dáša Filová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 106 pojednávaní a 730 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OVBP2-2014/62979-ZAV… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["F", "Z"]
  Odporca – ["C", "E"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.. 1100301/1/383870/2014/4985… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["L", "C"]
  Odporca – ["A", "V"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:LPO-8370/2018/Pop zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["P", "Z"]
  Odporca – ["U", "Q"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OVBP2-2018-87015/KIZ… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["G", "H"]
  Odporca – ["G", "A"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: 176/16382/2014STA/Vas/K-25… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["M", "D"]
  Odporca – ["B", "C"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:738/2008-640 č.z.:4216/2018… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["A", "Y"]
  Odporca – ["V", "E"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.: 176/16382/2014STA/Vas/K-25… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["K", "H"]
  Odporca – ["V", "X"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:2019/300/001120/00366 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["J", "C"]
  Odporca – ["Q", "S"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:RP/25/2018 zo dňa 28.8.2018 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["S", "O"]
  Odporca – ["F", "O"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["B", "L"]
  Odporca – ["L", "M"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:Xo 20/2017-BPR zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["B", "S"]
  Odporca – ["M", "I"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OVBP2-2018/89925/KVJ… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["B", "X"]
  Odporca – ["N", "A"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.A/2012/2410/PLJ zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["Z", "C"]
  Odporca – ["Z", "R"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:RP/20/2017 zo dňa 5.4.2017 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["W", "J"]
  Odporca – ["G", "N"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:RZŽ/18/2016 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["W", "A"]
  Odporca – ["B", "C"]
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:13831-9000/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["M", "U"]
  Odporca – ["A", "E"]
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:101619156/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Dáša Filová, JUDr. Eva Fulcová a JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  Navrhovateľ – ["B", "J"]
  Odporca – ["E", "M"]
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.