JUDr. Magdaléna Krajčovičová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 11 pojednávaní a 952 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 775,27 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Starobný dôchodok zo dňa 22 04 2009 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Magdaléna Krajčovičová
  Navrhovateľ – D. G.
  Odporca – Q. T.
 9. Pojednávanie, Starobný dôchodok zo dňa 22 04 2009 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Magdaléna Krajčovičová
  Navrhovateľ – S. L.
  Odporca – K. X.
 10. Pojednávanie, Starobný dôchodok zo dňa 22 04 2009 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Trnava
  Sudca – JUDr. Magdaléna Krajčovičová
  Navrhovateľ – Y. N.
  Odporca – Z. H.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.