JUDr. Alexander Mojš

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 105 pojednávaní a 12 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie PR na sumu 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zaplatenie 2 815,89 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl. náhrady škody a bezdov.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 193,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2 040,55 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 702,80 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7 278,33 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 35.000 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 27.083,30 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.