JUDr. Martin Murgaš

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 529 pojednávaní a 1 002 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 354.755,23 Sk /… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Neplatnosť okamžitého skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, 17 388,63 € Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 902,34 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody a ochrana… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 4 979,08 € Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť opakov. dobrovol.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 608 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.843,09 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie kľúčov od… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, uznanie cudzieho rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.