Výsledky

 1. Mgr. Monika Šabľová

  1. Judge at the court Okresný súd Poprad, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 2. JUDr. Štefan Novák M

  1. Judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, in the meantime we register no hearings and no judgements.
  2. Vice chairman at the court Okresný súd Banská Bystrica, in the meantime we register no hearings and no judgements.
 3. JUDr. Michal Matulník

  1. Judge at the court Najvyšší Správny súd, we register 2 hearings and 11 judgements.
 4. Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Rožňava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 5. JUDr. Jarmila Sopková

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 6. JUDr. Gabriela Tomčovčíková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Košice II, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 7. JUDr. ThDr. Peter Melichárek

  1. Sudca na súde Krajský súd Košice, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 8. JUDr. Silvia Rovňáková

  1. Sudkyňa na súde Mestský súd Bratislava I, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 9. Jaroslav Barkóci

  1. Sudca na súde Okresný súd Šaľa, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 10. Mgr. Ondrej Labancz

  1. Sudca na súde Okresný súd Rimavská Sobota, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 11. JUDr. Alena Motyčková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 12. JUDr. Ing. Jozef Kočička

  1. Sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 13. Agneša Binková

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Šaľa, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 14. JUDr. Ayše Pružinec Erenová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 275 pojednávaní a žiadne rozhodnutia.
 15. JUDr. Marta Almášiová

  1. Sudkyňa na súde Okresný súd Bardejov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 16. JUDr. Alica Lukáčová

  1. Sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 17. JUDr. Ján Roháček

  1. Sudca na súde Krajský súd Trenčín, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 18. JUDr. Jana Koniarova

  1. Sudca na súde Krajský súd Žilina, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 19. JUDr. Martin Bialončík

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 20. JUDr. Harald Stiffel

  1. Sudca na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
1 – 20 z celkovo 458 výsledkov (11 ms)